TaxiMa Zoetermeer

Voor al uw taxivervoer in Zoetermeer en omsteeks

Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden:
gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer d.d. 20 maart 2003, aktenummer 31/2003.

Deze algemene voorwaarden van de vereniging KNV Taxi zijn totstandgekomen in maart 2006 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden
in werking per juli 2006.

Klik hier voor de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden voorTaxivervoer.


bron:KNV